Deltagare

BC Open 2018 består av följande deltagare: