Deltagare

BC Open 2019 består av följande deltagare: